ชื่อเรื่อง : จ้างเสริมพนังเขื่อนป้องกันน้ำท่วมฝั่งตะวันออก บริเวณวัดหัวว่าวไปทางทิศใต้ ระยะทาง 850.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง