ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถขุดไฮดรอลิค 320CL (018-48-0004) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง