ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน สาย สห.ถ. 10027 บ้านวังกา - วังกระจับ - บ้านหอคอย หมู่ที่ 5 ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน เชื่อมต่อตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)