ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถยนต์ ก-4288 (002-39-0003) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง