ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำชุดปฏิบัติงาน อสม. ในการลงพื้นที่ กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. สู่การเป็น Mr.ATK ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง