ชื่อเรื่อง : ซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง