ชื่อเรื่อง : ซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง มีล้อเลื่อนปรับระดับได้ (สีดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง