ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง