ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเดิม) ร.ศ. 130 โดยวิธีคัดเลือก