ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิค 315 DL (018-54-0008) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง