ชื่อเรื่อง : ซื้อกระถาง และดินปลูกสำหรับนำไปใช้ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง