ชื่อเรื่อง : ซื้อแว่นตาเฟสชิลด์เล็ก สำหรับใช้ในหน่วยเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง