ชื่อเรื่อง : ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับองค์กรในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับดีเยี่ยมและระดับมาตรฐาน และระดับ 3 เพิ่มเติม

ชื่อไฟล์ : rsgJf80Tue101231.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้