ชื่อเรื่อง : โครงการอบรมการให้ความรู้โครงการอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2564 โดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ในสังกัด
ชื่อไฟล์ : s0FjybYMon120506.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้