ชื่อเรื่อง : คำสั่ง อบจ.สิงห์บุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจนับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบึงวังกระจับ ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อไฟล์ : Nu7NtdEMon33634.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้