ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศจากจังหวัดสิงห์บุรี - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งไปและกลับ เพื่อนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปศึกษาดูงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง