ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ จากจังหวัดสิงห์บุรี - จังหวัดนครนายก สำหรับพาผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ไปและกลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง