ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อม้านั่งชนิดราบ จำนวน ๒ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง