ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบุ้งกี๋ตักผักรถขุดไฮดรอลิค 315DL (018-54-0008) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง