ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องเก็บของภายในบริเวณอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง