ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายต่างๆ ขนาด เอ4 แสดงบริเวณที่เลือกตั้ง และกระดาษก้อน ขนาด 2x2 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง