ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง