ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ปฏิบัติงานที่สำนักปลัด องค์การบริหารสส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง