องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 จัดกิจกรรมการลดคัดแยกขยะที่ต้นทางไปรีไซเคิลเป็นวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อผู้พิการ
ผู้โพส : admin